O nás » Aktuality z Charity Roudnice n.L. » Stalo se v lednu 2024

 

Stalo se v lednu 202416. leden  Sčítání kasiček - opět rekordní výtěžek - 429 022 Kč

                   - pod dohledem pracovníků Městského úřadu proběhlo sčítání

                      výtěžku tříkrálové sbírky z 95 zapečetěných kasiček

                                 - všem dárcům a dobrovolníkům patří náš velký dík


14. leden Poslední den koledování v Roudnici a 3 obcích Podřipska

                                  - do koledování v Ledčicích se zapojilo 16 dětí

13 .leden  Koledování v Roudnici, Budyni a 4 obcích Podřipska
8. - 12. leden  Koledování škol, školek v Roudnici a obcích Podřipska

                          - dětičky z MŠ Kostomlaty pod Řípem a Vražkov
7. leden  Tři králové na mších v kostelích a koleda v Roudnici
6. leden   Požehnání koledníků a koleda  v Roudnici a 11 okolních obcích

                  - na Purkyňově náměstí 7 skupinkám roudnických koledníků požehnal

                   jáhen Miloš Hrnčíř a popřál jim zdar při jejich pouti

                  

 
                                    4 skupinky roudnických koledníků před svou cestou ....
                       Tři králové s panem prezidentem Pavlem a jeho paní Evou s domovské obci


5. leden   Koleda v Roudnici začíná - se skupinkou žáků ZŠ Smart

                 - koledníci navštívili Městský úřad a Domov pro seniory Sámova
4. leden  Koledování v obci Dolní Beřkovice - skupinky žáků místní ZŠ
1. leden Odstartovala tradiční Tříkrálová sbírka na Podřipsku

 

                - tři králové z roudnické charity  vyšli na horu Říp a zúčastnili se novoroční

                  bohoslužby slova

             

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem