O nás » Stalo se v roce 2013 » Ocenění ředitelky FCH Roudnice n.L.

Ředitelka roudnické charity získala Cenu Charity ČR25. září obdrželo  v Praze v kostele sv. Tomáše na Malé Straně devět charitních pracovníků a dobrovolníků ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla.


 

Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita.


Arcidiecézní charita Praha navrhla ocenit Cenou Charity ČR za mimořádný přínos charitnímu dílu Ing. Zdenku Pětníkovou, ředitelku Farní charity Roudnice nad Labem.

Během sedmi let ve funkci ředitelky dokázala rozvinout činnost Farní charity a učinit ji významným místem charitní pomoci v celém regionu podřipska. Svoji akceschopnost osvědčil tým paní Pětníkové také v rámci letošní povodňové pomoci.


 

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo ve své děkovné řeči zdůraznil, že práce v Charitě není jen „rutinní činnost, ale chce celého člověka“ a poděkoval i rodinným příslušníkům, zaměstnancům a dobrovolníků. Prezident  také připomněl slova papeže Františka, aby církev neztrácela „něhu“ a že úkolem Charity je působit „na periferii“, mezi skutečně chudými a potřebnými.  Předávání ocenění bylo součástí celostátní kampaně Den Charity, který se koná kolem svátku Sv. Vincence z Pauly (27. září).


 

Slavnostního aktu se zúčastnilo kromě ředitelky také několik současných a bývalých zaměstnanců farní charity a její nejbližší rodinní příslušníci.© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem