O nás » Stalo se v roce 2013 » Stalo se v únoru 2013


Stalo se v únoru 2013
22.  únor  Supervize a konzultace ke standardům - kolektiv zaměstnanců NZDM


18. - 22. únor  Jarní prázniny v nízkoprahovém klubu


15. únor  Velká porada všech zaměstnaců FCH


12. únor  Masopustní veselice - účast uživatelů FCH na akci

5. únor    Mše svatá v Domově sv.Josefa - pro uživatele a veřejnost


1. únor    Nástup 2 nových pracovníků do organizace - obsazení pozic:

                 sociální pracovník v azylovém domě

                 sociální pracovník v pečovatelské službě

                 pedagog volného času v azylovém domě
               
         
                 Zahájení realizace individuálního projektu "PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

                 V ÚSTECKÉM KRAJI - Zajištění sociální služby Azylový dům pro osoby bez přístřeší

                 v Roudnici n.L.  od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014"

 

                 Prázdninový provoz v NZDM - soutěže, hry, vyhodnocení nejlepších školáků

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem