O nás » Stalo se v roce 2013 » Stalo se v červnu 2013Stalo se v červnu 201329. červen     Sociální šetření v rodinách -  Dolní Beřkovice28. červen     Sociální šetření v rodinách -  Dolní Beřkovice, Horní Počáply a Křivenice 27. červen   Sociální šetření v Dolních Beřkovicích a Horních Počáplech


                      Návštěva koordinátorů ADCH z Prahy - p. Flaka a Fialy v naší charitě


                      Účast  vedení FCH Roudnice n.L. při odevzdání finačního daru z MPSV a

                      ČSSZ v obci Černěves                                 


                        

 

                       
26. červen     Sociální šetření v Dolních Beřkovicích a Horních Počáplech

 

                        Návštěva pracovníka Charity ČR p.Oulíka a fotografa L.Kotka na charitě

                        a následně v terénu v Počáplech a Lounkách

 

                      
25. červen     Návštěva p.Pětníkové v obci Černěves - předání povodňové pomoci rodinám,

                        které byly vyplaveny a domluva na podrobnostech ohledně návštěvy

                        paní ministryně Ludmily Müllerové z MPSV


                        Návštěva obce Horní Počáply - domluva na sociálním šetření v dalaších dnech24. červen     Sociální šetření v rodinách bylo opět obnoveno - Lounky, Dobříň   21. červen     Příjem další materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky

                        Na doporučení FCH Rce n.L. byla podpořena finanční sbírkou zaměstnanců 

                        MPSV a SSZ - obec Černěves

                        - rodiny postižené povodněmi navštíví ve čtvrtek  27. 6. paní ministryně

                        Müllerová a předá paní starostce finanční dar od MPSV

                        - slavnostního předání se zúčastní i vedení FCH Rce n.L. a pracovnice, která

                        dělala  sociální šetření v domácnostech těchto rodin      


                        Výběrové řízení na pozici sociální pracovník  V NZDM

                         - zúčastnili  se 3 účastníci, ze kterých jsme vybrali vítěze - Mgr. Suchaničovou
                         

                        Supervize, konzultace ke standardům s Mgr. Bednářovou - kolektiv PS

                   


18. červen    Z důvodu tropických teplot bylo sociální šetření  v rodinách přerušeno

                       - zaměstnanci předali do postižených rodin v Dolních Beřkovicích a Vlíněvsi

                         materiální pomoc, kterou nyní nejvíc potřebují


17. červen     Příjem další materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky   

                       
                        Pokračování  sociálního šetření v obcích na Roudnicku
- Lounky,  Brzánky,

                        Hrobce, Dolní Beřkovice, Dobříň - zaměstnanci FCH Rce (5 týmů)

                        - rozdělování materiální pomoci postiženým rodinám                         Účast zaměstnankyň FCH Rce na zahraničním výjezdu charitních pracovníků

                        do Maďarska - Budapešť (3 osoby)
14. červen     Příjem materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky                           Zahájení sociální šetření v obcích na Roudnicku - Lounky, Černěves, Záluží,

                        Kozlovice, Vědomice, Brzánky, Libotenice, Hrobce

                        - rozdělování materiální pomoci postiženým rodinám 13. červen     Návštěva vedení ADCH p.Šimka a Němce ve FCH Roudnice n.L.

                        - domluva na koordinaci povodňové pomoci - sociální šetření a materiální pomoc

                        - příslib další materiální pomoci ze skladů ADCH

 

                   

                         Domluva FCH Roudnice n.L. se starosty vyplavených obcí na Roudnicku

                         ohledně sociálního šetření v postižených rodinách


12. červen     Z humanitárního skladu ADCH Praha jsme pro postižené obce dovezli další

                        materiální  pomoc - především se jedná o balenou vodu, lůžkoviny,

                        povlečení, ale i hygienické potřeby a úklidové prostředky

                        -  2 auta pomoci - tuto pomoc již budeme rozvážet přímo do obcí, rodinám11. červen      FCH Roudnice n.L. navštívila centrální povodňová koordinátorka Charity ČR

                         Mgr. Jitka Chvílová s kolegyní - nabídly nám pomoc pro postižené obce

                         na Roudnicku a Mělnicku, kde v současné době pomáháme


10. červen      FCH Roudnice n.L. dovezla materiální pomoc ze skladu v Praze 7 pro Roudnicko

                         - vše předáno do humanitárního skladu v Aleji 17.listopadu u dobrov. hasičů

                       
                         Zaměstnanci NZDM a SAS se pustili do vybalování přestěhovaných věcí

                         v podkrovních prostorách v Havlíčkově 276, aby se co nejdříve mohl rozjet

                         klub pro děti  


8. - 9. června  Dobrovolníci (celkem 5 osob) z řad zaměstnanců FCH a rodinných

                         příslušníků  se zapojili do pomoci při odstraňování následků povodní v obcích

                         Brzánky, Hrobce a Lounky  

                       


7. červen   Porada zaměstnanců FCH - obsahem byla především povodňová situace a pomoc

                   organizace postiženým povodněmi

 

                    Zaměstnanci a jejich rodinný příslušníci (celkem 7 osob) se zapojili do pomoci při

                    úklidu objektu Havlíčkova 276  "Zeleného domečku", kde sídlí Perspektiva o.s.


6. červen   Ředitelka FCH se zúčastňuje schůzky vedení Města Roudnice nad Labem a starostů

                   obcí z Podřipska, které jsou postižené povodněmi - nabízíme pomoc koordinovanou

                    z Krizového centra v Praze a Charity Česká republika

                 

             Město Roudnice n.L. vyhlašuje Humanitarní sbírku - Povodně 2013

 

                  Úklidové prostředky :  hadry, saponáty, kartáče, rýžová košťata, lopaty, kbelíky, lopatky,

                  smetáčky, kolečka, košťata, holiny, pracovní a gumové rukavice, velké pytle z igelitu


                  Dezinfekční prostředky:  Savo, antibakteriální mýdla

 

                  Toaletní potřeby, náplasti, balenou vodu

 

           Přinášejte  od 7 do 24 hod do stanice Jednotky dobrov. hasičů do  Aleje 17. listopadu

 
                    

5. červen   Ředitelka FCH se zúčastňuje setkání koordinačních pracovníků FCH v Praze,

                    v rámci Arcidiecézní charity Praha, kde získává potřebné informace o zajištění

                    pomoci postiženým povodněmi prostřednictvím Krizového centra v Praze


                    Řeka Labe ve podvečer plošně kulminuje v Roudnici nad Labem a zalévá 

                    rozsáhlou oblast Podřipska - postižené jsou okolní obce - Vědomice, Dobříň,

                    Kyškovice, Brzánky, Židovice, Libotenice, Chodouny - Lounky, Záluží, Kozlovice

                    - fotografie ze zatopených lokalit v Roudnici n.L. a okolních obcí

                   

4. červen    Dům, v Havlíčkově ul. 276, do kterého jsme se minulý týden přestěhovaly 

                     je v zátopové oblasti, chrání ho   protipovodňová bariéra

                      
                   
                                     fotografie pořízena v 8.10 hod., voda se blíží ...


3. červen   Ničivá povodeň ve valí na Roudnici - FCH nabízí pomoc


1. červen   Oficiálně jsme změnili adresu NZDM a SAS - Havlíčkova 276, Roudnice n.L.

                  

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem