O nás » Stalo se v prosinci 2018

 

Stalo se v prosinci 20186. - 8. prosinec  Adventní výstava - Pomáháme Ježíškovi - na zámku 

                              - prezentace výrobků maminek a dětí z azylového domu a šicí dílny
5. prosinec     Adventní duchovní obnova na arcibiskupství

                        - Arcibiskupství pražské připravilo pro pracovníky charit duchovní setkání

                           s P. Šimáčkem - zúčastnily se 2 pracovnice FCH


5. prosinec   Mikulášské besídky na charitě

                       - mikulášská družina                               Během dne navštívila:

                             - klienty místního stacionáře
                               -  pacienty na oddělení následní rehabilitační péče a dětském odddělení

                                  Podřipské nemocnice s poliklinikou

 

 


                                  - detičky klientů ze SAS a AD                               - klienty NZDM Bota
3. prosinec    Mše svatá v kapli Riegrova s otcem Ludvíkem Šťastným

                       - určena pro zaměstncance, klienty a farníky z řad veřejnosti

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem