O nás » Stalo se v říjnu 2018

 

Stalo se v říjnu 20185. říjen  Společná porada všech zaměstnanců FCH

                - v prostorách Jungmannova 670


3. říjen   Charita ČR vyhlásila sbírku na pomoc obětem ničivé vlny tsunami v Indonesii

 

               - přispět můžete na sbírkový účet :

                55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 115

               - přispět je možnéi prostřednictvím dárcovské SMS na číslo 87 777:

 

                  DMS CHARITASVET  30  (dar 30 Kč)
            DMS CHARITASVET  60 
(dar 60 Kč)
            DMS CHARITASVET  90 
(dar 90 Kč)

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem