O nás » Stalo se v listopadu 2017


Stalo se v listopadu 2017
11. listopad  Národní potravinová sbírka 2017

                       - pracovníci FCH a dobrovolníci se zúčastnili sbírky v supermarketu TESCO

                       - výtěžek sbírky činil 639 kg - z toho 587 kg potravin a 52 kg drogerie


8. listopad   Znovuzahájení výdeje potravinové a materiální pomoci FEAD6. listopad    Mše svatá v kapli Domova sv.Josefa s Otcem Ludvíkem Šťastným

                      - pro zaměstnance FCH, uživatele sociálních služeb a veřejnost

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem