O nás » Stalo se v roce 2020 » Stalo se v březnu 2020Stalo se v březnu 2020
18. březen   Z nařízení vlády ČR je přerušeno poskytování služeb

                      NZDM Bota a SAS pro rodiny s dětmi - po dobu trvání

                     nouzového stavu !!!

 

 17. březen   Uzavření ambulance SAS pro rodiny s dětmi - do odvolání !!!
                   
                      - s personálem SAS pro rodiny s dětmi je možné komunikovat

                       telefonicky, nebo emailem viz odkaz

                       Mgr. Brožová -  v době od 8.00 do 16.00 hod.

                       Bc. Vinařová - v době od 8.00 do 16.00 hod.

                       Mrázková, DiS. - v době od 9.00 do 13.00 hod.

 

 16. březen  Zákaz vstupu všech osob (s výjimkou pracovníků Charity a klientů AD)

                      do prostor Azylového domu pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa

                     
                       Uzavření charitního šatníku -
v objektu Jungmannova 670 - do odvolání !!!


                       Provoz pečovatelské služby nepřerušen !!!

                       - zajišťujeme nejzákladnější životní potřeby klientům služby

                         především nákupy a úkony spojené s péčí o vlastní osobu - např. hygiena

 

                      - zajišťujeme telefonickou komunikaci s osamělými klienty - podpora

                        psychického stavu v době izolace od ostatních osob

 

   10. březen   Uzavření prostor NZDM Bota pro klienty služby - do odvolání !!!

                      - s personálem NZDM Bota je možné komunikovat v době od 7.00 do 15.30 hod.

                        telefonicky, emailem, nebo  prostřednictvím sociálních sítí

 


6. březen   Zákaz vstupu osobám s respiračním onemocněním do prostor Charity Rce n.L.

                     Riegrova 652 a Jungmannova 670 - do odvolání !!!

 

                    - nařízení se týká: 

                      návštěv obyvatel Azylového domu pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa

                      návštěv  kancelářských prostor Charity Roudnice n.L. - Riegrova 652

                      návštěv šatníku - Jungmannova 670

                      návštěv pracovníků sociálních služeb SAS, NZDM - Jungmannova 670

                      návštěv pracovníků AD, PS - Riegrova 652


 
                    - v případě potřeby nás prosím kontaktujte telefonicky, nebo emailem :

                       tel. 416 838 313, 731 625 969 - email charita@charitaroudnice.cz


2. březen   Mše svatá v kapli Riegrova

                    - určena pro zaměstnance, klienty, farníky a veřejnost

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem