O nás » Zaměstnanci Charity Roudnice n.L. » Dobrovolníci

Kdo je dobrovolník?


Dobrovolníkem může být každý.

Každý člověk má vrozenou schopnost svobodně a nezištně nabízet své znalosti, čas a úsilí a dobrovolně pracovat pro veřejný zájem a ve prospěch jiných lidí a okolí. Prakticky všichni jsme schopni něco takového udělat. Lišíme se pouze v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit. Tou pravou odměnou za vykonanou činnost se stávají nová přátelství, nové znalosti, zkušenosti a uvědomění si hodnoty vlastní i ostatních. Dobrovolnictví přináší užitek jak osobě nebo osobám, pro které je vykonáváno, tak i samotnému dobrovolníkovi. Dobrovolnická činnost posiluje důvěru a vzájemnost, za hranicemi přispívá i ke kulturnímu poznávání a učení. Je základním stavebním prvkem občanské společnosti a posiluje kulturní identitu, překračuje hranice států a jazyků, hranice věku, hranice jednotlivých společenských skupin a hranice našeho vnitřního světa.

 

Dobrovolník.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.


Hledáme dobrovolníky


Charita  Roudnice n.L. hledá

D O B R O V O L N Í K Y


  • pro volnočasové aktivity:

     

    s uživateli azylového domu pro matky s dětmi ( matky, děti do 18 let)


        

  • pro jednorázové akce:  

 

           Sbírka Potravin (2x ročně) - duben, listopad

          Tříkrálová sbírka - 1x ročně - leden

  

 

V případě Vašeho zájmu o dobrovolnictví v naší organizaci kontaktujte ředitelku

Ing. Marcelu Lysáčkovou,  nejlépe osobně na adrese Riegrova 652, Roudnice nad Labem,

nebo telefonicky na čísle 416 838 511.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem