Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Patroni » The Prague British school

Prague British school

The Prague British School

 
 

The Prague British School (dříve The British International School) navázala spolupráci s naší organizací v roce 2004.

 

Minimálně 2x ročně  přijíždí skupina studentů, rodičů a pedagogů školy na návštěvu do Roudnice nad Labem – do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin a azylových domů, které farní charita  provozuje. Během svých návštěv si mají možnost prohlédnout prostory těchto zařízení, seznámit se s činností  nízkoprahového klubu a dětmi, které ho navštěvují.

 

Každoročně věnují studenti a jejich rodiče naší organizaci finanční dary, určené na pokrytí specifických potřeb tohoto zařízení. Kromě financí přináší i věcné dary (použité oblečení , hračky , knížky ) – určené uživatelům z azylových domů a především hodnotné vánoční dárky – dětem z klubu a uživatelům azylových domů - rozdělované během tradiční vánoční nadílky.

 

Rok 2010


Hned začátkem roku se ozvali studenti posledního ročníku, kteří k nám přicházeli v minulém roce. Chtěli by nadále pokračovat ve vzájemné spolupráci a tak se rozhodli zavítat na návštěvu s novými - mladšími spolužáky, kteří to převezmou po jejich odchodu ze školy.

29.leden

V pátek 29.ledna přijelo do NZDM 7 studentů z PBS (z toho 4 noví). Prohlédli si zařízení a odevzdali dárky, které přivezli dětem za pololetní vysvědčení . Nabídli pomoc při stěhování do nových prostor - jsou ochotni přijet i v době svého volna.

V rámci svého školního programu budou v březnu organizovat "kulturní den" - studenti školy budou ostatním spolužákům přibližovat svou rodnou krajinu, zvyky, kulturu, jídla. Pozvali děti a zaměstnance z NZDM, zda by mohli také přijet a předvést  romský tanec, zpěv či typické romské jídlo.


Rok 2009


V průběhu roku 2009 se nám ozvali samotní studenti školy. Chtěli obnovit přerušenou spolupráci a nabídli nám finanční i věcnou pomoc . Vše jsme s radostí uvítali.

5.září

 

V době svého volna přijela skupinka studentů školy, kteří předali ředitelce FCH věcný dar - výtvarné potřeby pro uživatelky z azylových domů. Zároveň si prohlédli prostory Domova sv.Josefa v Riegrově ul.  a prostory na tř. TGM, kde se nachází azylové domy pro ženy a matky s dětmi. Moc se jim zde líbilo a do budoucna přislíbili další návštěvy a finanční či materiální pomoc.

25.červen


Na návštěvu NZDM  přijelo 5 mladých studentů, kteří předali ředitelce FCH finanční dar ve výši
5 688,- (výtěžek z prodeje zmrzliny ve škole). Kromě toho přivezli hračky a knížky pro děti z NZDM a azylových domů. Domluvili jsme se také na dalších formách spolupráce - např. pomoci studentů při organizování letního příměstského tábora v srpnu .

 


Rok 2008


Spolupráce s FCH byla oficiálně ukončena. Důvodem tohoto rozhodnutí byla snaha školy pomáhat potřebným dětem v Praze. Hledali vhodnou neziskovou organizace, která by k nim byla blíž (Roudnice n.L. je cca 40 km vzdálena od Prahy) a tudíž by tam studenti mohli docházet častěji.

Rok 2007
  

V roce 2007 jsme získali finanční prostředky (ve výši 20 000 Kč) na vybudování nového sociálního zařízení pro děti a pořídili kostýmy pro tanečníky ze souboru Bengha Čhaja (ve výši 10 000 Kč). 

 

V prosinci 2007 jsme se aktivně zapojili do kulturního programu v rámci vánoční besídky výše zmiňované školy. Tanečnice ze souboru Bengha Čhaja a pěvecké trio Proměny vystoupily jako hosté a svým projevem si získaly všechny přítomné. Bylo to důstojné rozloučení s našimi sponzory, kteří pro nás hodně udělali. 


 

 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem