O nás » Povodně 2013 » Povodně 2013 - chronologicky den po dni

 

                     Rozvodněné Labe a charita začíná pomáhat            

                           (aneb červnové povodně den po dni)

Prudké děště v týdnu zase zvedají řeky v Čechách a řeka Labe začíná ohrožovat lidi a města

ve svém povodí. Hrozí opět povodně. Města a obce se začínají připravovat na povodně,

staví se protipovodňové bariéry a lidé se opět obávají o svá obydlí.3. červen   Povodeň ve valí na Roudnici - FCH nabízí pomoc: 

                    - přechodné ubytování evakuovaným osobám v Domově sv.Josefa

                    - zaměstnance FCH na pomoc se zajištěním majetku před povodní

                    - služební auto na převoz 


                


4. červen    Dům, v Havlíčkově ul. 276, do kterého jsme se minulý týden přestěhovaly je

                    v zátopové oblasti, chrání ho  protipovodňová bariéra a ve dveřích pytle

                    s pískem

                      
                   
                                     fotografie pořízena v 8.10 hod., voda se blíží ...


5. červen   Ředitelka FCH se zúčastňuje setkání koordinačních pracovníků FCH v Praze,

                    v rámci Arcidiecézní charity Praha, kde získává potřebné informace o zajištění

                    pomoci postiženým povodněmi prostřednictvím Krizového centra v Praze


                    Řeka Labe ve podvečer plošně kulminuje v Roudnici nad Labem a zalévá 

                    rozsáhlou oblast Podřipska - postižené jsou okolní obce - Vědomice, Dobříň,

                    Kyškovice, Brzánky, Židovice, Libotenice, Chodouny - Lounky, Záluží, Kozlovice

                    - fotografie ze zatopených lokalit v Roudnici n.L. a okolních obcí

 


6. červen   Ředitelka FCH se zúčastňuje schůzky vedení Města Roudnice nad Labem a starostů

                   obcí z Podřipska, které jsou postižené povodněmi - nabízíme pomoc koordinovanou

                    z Krizového centra v Praze a Charity Česká republika

       

 

7. červen    Zaměstnanci a jejich rodinný příslušníci (celkem 7 osob) se zapojili do pomoci při

                     úklidu objektu Havlíčkova 276  "Zeleného domečku", kde sídlí Perspektiva o.s.

 


8. - 9. června  Dobrovolníci (celkem 5 osob) z řad zaměstnanců FCH a rodinných

                         příslušníků  se zapojili do pomoci při odstraňování následků povodní v obcích

                         Brzánky, Hrobce a Lounky 

 

10. červen      FCH Roudnice n.L. dovezla materiální pomoc ze skladu v Praze 7 pro Roudnicko

                         - vše předáno do humanitárního skladu v Aleji 17.listopadu u dobrov. hasičů

                       
                         Zaměstnanci NZDM a SAS se pustili do vybalování přestěhovaných věcí

                         v podkrovních prostorách v Havlíčkově 276, aby se co nejdříve mohl rozjet

                         klub pro děti  
11. červen      FCH Roudnice n.L. navštívila centrální povodňová koordinátorka Charity ČR

                         Mgr. Jitka Chvílová s kolegyní - nabídly nám pomoc pro postižené obce

                         na Roudnicku a Mělnicku, kde v současné době pomáháme12. červen     Z humanitárního skladu ADCH Praha jsme pro postižené obce dovezli další

                        materiální  pomoc - především se jedná o balenou vodu, lůžkoviny,

                        povlečení, ale i hygienické potřeby a úklidové prostředky

                        -  2 auta pomoci - tuto pomoc již budeme rozvážet přímo do obcí, rodinám13. červen     Návštěva vedení ADCH p.Šimka a Němce ve FCH Roudnice n.L.

                        - domluva na koordinaci povodňové pomoci - sociální šetření a materiální pomoc

                        - příslib další materiální pomoci ze skladů ADCH

                    

                         Domluva FCH Roudnice n.L. se starosty vyplavených obcí na Roudnicku

                         ohledně sociálního šetření v postižených rodinách
14. červen     Příjem materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky                           Zahájení sociální šetření v obcích na Roudnicku - Lounky, Černěves, Záluží,

                        Kozlovice, Vědomice, Brzánky, Libotenice, Hrobce

                        - rozdělování materiální pomoci postiženým rodinám 17. červen     Příjem další materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky   

                       
                        Pokračování  sociálního šetření v obcích na Roudnicku
- Lounky,  Brzánky,

                        Hrobce, Dolní Beřkovice, Dobříň - zaměstnanci FCH Rce (5 týmů)

                        - rozdělování materiální pomoci postiženým rodinám 


                       18. červen    Z důvodu tropických teplot bylo sociální šetření  v rodinách přerušeno

                       - zaměstnanci předali do postižených rodin v Dolních Beřkovicích a Vlíněvsi   

                       materiální pomoc, kterou nyní nejvíc potřebují


 21. červen    Na doporučení FCH Rce n.L. byla podpořena finanční sbírkou zaměstnanců 

                        MPSV a SSZ - obec Černěves

                        - rodiny postižené povodněmi navštíví ve čtvrtek  27. 6. paní ministryně

                        Müllerová a předá paní starostce finanční dar od MPSV

                        - slavnostního předání se zúčastní i vedení FCH Rce n.L. a pracovnice, která

                        dělala sociální šetření v domácnostech těchto rodin      


                        Příjem další materiální pomoci z ADCH - hygienické, úklidové a čistící prostředky  24. červen    Sociální šetření v rodinách bylo opět obnoveno - Lounky, Dobříň.   

 
25. červen     Návštěva p.Pětníkové v obci Černěves - předání povodňové pomoci rodinám,

                        které byly vyplaveny a domluva na podrobnostech ohledně návštěvy

                        paní ministryně Ludmily Müllerové z MPSV


                        Návštěva obce Horní Počáply - domluva na sociálním šetření v dalaších dnech26. červen     Sociální šetření v Dolních Beřkovicích a Horních Počáplech

 

                        Návštěva pracovníka Charity ČR p.Oulíka a fotografa L.Kotka na charitě

                        a následně v terénu v Počáplech a Lounkách

 


                 
27. červen   Sociální šetření v Dolních Beřkovicích a Horních Počáplech


                      Návštěva koordinátorů ADCH z Prahy - p. Flaka a Fialy v naší charitě


                      Účast  vedení FCH Roudnice n.L. při odevzdání finačního daru z MPSV a

                      SSZ v obci Černěves                                 


                        

 

                       

        28. červen   Sociální šetření v Dolních Beřkovicích, Horních Počáplech a Křivenicích

 


       

       

        29. červen    Sociální šetření v Dolních Beřkovicích -  návštěvy u posledních rodin

                               a předání pomoci v Křivenicích


        2. červenec   Rozvoz povodňových balíčků domácnostem v Dolních Beřkovicích

                                 

 

        3. červenec   Oficiální ukončení sociálních šetření v domácnostech a povodňové pomoci,

                                zahájení administrativního vyčíslení nákladů spojených s povodněmi a

                                návrhy na finanční pomoc rodinám z prostředků CHARITY ČR


   
       


                                  


                                       

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem