O nás » Zaměstnanci Charity Roudnice n.L. » Personální obsazení Charity Rce n.L.


Stav zaměstnanců Charity Roudnice nad Labem 

   
 stav k  1. 10 . 2021  
   
Adamová Kristýna pracovnice v soc.službách v PS
Bilá Monika úklid a práce v charitním šatníku
Mgr. Brožová Renáta vedoucí soc. pracovnice v SAS
Mgr. Brůžová Barbora sociální pracovnice v NZDM
Drahoňovská Eva pracovnice v soc.službách v NZDM
Dufková Kateřina pracovnice v soc.službách v AD
Bc. Fajtová Eliška sociální pracovnice v NZDM
Florianová Hana vedoucí pracovnice v soc.službách v PS
Hajný Jaromír správce budovy, údržbář
Horová Klára pracovnice v soc.službách v SAS
Houžková Jitka pracovnice v soc.službách v PS
Hrebičíková Vladimíra pracovnice v soc.službách v AD
Mgr. et Bc. Chalupová Petra sociální pracovnice v AD
Bc. Charvátová Markéta, DiS. sociální pracovnice v PS
Mgr. Krejčová Eva pracovnice v sociálních službách v AD
Mgr. Křečková Markéta metodik
Krejčová Marie pedagog volného času v AD
Ing. Lysáčková Marcela ředitelka
Mgr. Marčaníková Jana hlavní sociální pracovnice v NZDM
Maršíková Veronika pracovnice v soc. službách v AD
Mrázková Alena, DiS. sociální pracovnice v SAS
Plachá Jitka pracovnice v soc. službách v AD
Mgr. Tesařová Kapalová Adéla, DiS. zástupkyně ředitelky, personalistka
Tůmová Milena mzdová účetní
Urbanová Jana charitní šatník - pomocný pracovník charity
Urbanová Petra vedoucí AD, hospodářka
Bc. Vinařová Pavlína sociální pracovnice v SAS
Vyšinská Nina pracovnice v soc. službách v AD  
Zemancová Linda pracovnice v sociálních službách v NZDM  
                                                 
 Preissová Renata  mateřská dovolená
 Ing. Cimrová Marie  mateřská dovolená
   
Vysvětlivky:  
AD - azylové domy  
PS - pečovatelská služba  
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PR - public relations  
SAS - soc.aktivizač. služby pro rodiny s dětmi  
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem