Co děláme » SAS pro rodiny s dětmi "Pod střechou" » Akce uskutečněné v roce 2014,2013

 

Mikulášská besídka - 4. 12. 2014


Ve čtvrtek odpoledne k nám do Klubíka v Jungmannově ul.670 zavítal opět po roce Mikuláš.

Přivedl s sebou i anděla a 2 čerty. Dětí se zde sešlo mnoho - jednak děti z azylového domu, dále děti z Klubíka a děti z rodin, se kterými pracujeme v rámci terénu.

Ti menší měly strach v očích a malou dušičku, když uviděly čerty, ale postupně se přestaly bát a přišly si pro sladký balíček.


 Prezentace služby SAS pro pracovníky soc.odboru a Úřadu

                             práce - 2. 12. 2014Vedoucí služby Mgr. Renáta Brožová společně s psycholožkou Mgr.Alexandrou Lammelovou přivítaly v našich nových prostorách milé hosty: pracovnice sociálního odboru - oddělení sociálně právní ochrany dětí a pracovníky Úřadu práce - výplaty sociálních dávek a hmotné nouze. Představily jsme jim službu, co děláme v rámci ambulance, Klubíka,a le i naši práci s klienty v terénu. 

Sociální pracovnice podrobněji vysvětlila i nové metody práce s rodiči - muzikoterapie a videotrénink interakcí. 

Přednáška Obchodování s lidmi - 18. 2. 2014


 

Beseda s kosmetičkou paní Andresovou - 11. 12. 2013

 

 

 

 

Mikulášská besídka - 6. 12. 2013

 

Mikulášská besídka proběhla v pátek 6. prosince v Domově sv.Josefa. Mikuláš se svoji hviezdnou družinou přišel za dětmi z azylového domu a dětmi, s kterými pracujeme v rámci terénu. 


Malé děti se velice bály strašlivého čerta a tak ho Mikuláš raději poslat sednout do kouta, aby je zbytečně neplašil. Nadílku tedy dostávaly pouze od anděla a Mikuláše. Závěrečné foto však udělaly i s čertiskem.
 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem