Co děláme » SAS pro rodiny s dětmi "Pod střechou" » Akce uskutečněné v roce 2011

 

Loutkové divadlo a vánoční oběd - 21. 12.2011Ve středu 21. prosince v dopoledních hodinách navštívili náš předškolní klub  žáci z roudnického gymnázia, členové dramatického kroužku společně s pani učitelkou Svobodovou.

Přišli zahrát našim malým uživatelům  loutkové divadlo. V letošním roce si nastudovali 2 krásné pohádky - Boudo, budko  a  O Šípkové Růžence.   Děti byly úplně unešené, většina z nich viděla loutkové divadlo vůbec poprvé a pohádky se jim moc líbily.

Po představení děti dostali od studentů dárky - plyšové hračky, které nashromáždili během vánoční sbírky hraček pro naši charitu. Nakonec  se s loutkami, herci a dárky vyfotili a  rozloučili.  Všichni nám slíbili, že se opět někdy zastaví a předvedou dětem něco nového.

Po odchodu studentů se děti začali hrát s dárky a  netrpělivě čekaly na slavnostní tabuli. 

Jak je to už u nás tradicí, že před Vánoci se v předškolce servíruje vánoční oběd a ochutnáva cukroví. Konečně se v kuchyňce dosmažilo a děti se poslušně usadili kolem stolu. Všem náramně chutnalo, o čem svědčili prázdné talíře a spokojenost v očích našich malých uživatel.
 

Vánoční představení  Jak nás neznáte XI. - 13. 12. 2011

Každým rokem se připravujeme na vánoční besídku, kde děti předvedou před svými rodiči, sourozenci a prarodiči, co se za rok naučily.  Nebylo tomu jinak ani letos, jen s tím rozdílem, že na besídce mnoho dětiček chybělo, protože byly nemocné.

Představení zahájily a celým programem prováděly Lucie a Věra Balážovy. Nejdříve vystoupili hosté z Prahy a pak už následovali vstupy v podání dětí z předškolního a nízkoprahového klubu.

Děti ze SAS-u si připravily taneček na známé písničky a několik básniček.  Měli připravenou i pohádku, ale protože jich mnoho onemocnělo, tento bodík programu byl zrušen.  Děti se však zapojily do tanečního vystoupení velkého souboru Benga čhaja a závěrečné písničky o dárečcích pod stromečkem.

Besídka se vydařila a všichni odcházeli moc spokojení.Tvoření drobné adventní keramiky - 6. 12. 2011 

V úterý  6. prosince 2011 opět do klubu přišly mladé maminky a společně s dětmi se pustily do vykrajování drobných keramických předmětů - prasátek, kometek, zvonečků  apod. Děláme je již tradičně v adventní době. Přednáška "Změny ve vyplácení sociálních dávek" - 5. 12. 2011

 

 

Ve stejném čase, jako Mikuláš dorazila do našich prostor pani  J. Maťková, ze sociálního odboru MěÚ, která přišla našim rodičům i nám,  vysvětlit nový systém vyplácení dávek hmotné nouze, platný  od ledna 2012.

Rodičů se sešlo skutečně mnoho, neboť většina z nich je doma, jsou bez práce a tudíž odkázaní na sociální dávky a tato problematika je velice zajímala.

Změn bude skutečně dost a některým zúčastněným se tato skutečnost nelíbila - dávali to znát poměrně hlasitou zpětnou vazbou. Nakonec se však  vášně uklidnili a všichni jsme se rozcházeli domů s přáním klidu a pokoje během  součastné adventní doby.

Mikulášská besídka pro děti -  5. 12. 2011


V pondělí 5. prosince k nám zavítal sv. Mikuláš s andělem a s čertem.

Dětičky se na nich dlouho těšily.  V okamihu, když  je však uviděly vstupovat ,  začaly se bát.  Po chvilce se však osmělily a zarecitovaly Mikuláši básničky, zapívaly písničky a poté byly obdarovány sladkým balíčkem.


Děti pěkně poděkovaly a slíbily , že budou hodné.

 


 
Procházka podzimním parkem - 22. 11. 2011V úterý  22.  listopadu jsme konečně zrealizovali  dlouho plánovanánou procházku do městského dětského parku. Povídali jsme si s dětmi o  změnách ročního období -  jak se mění a chová příroda  na jaro, v létě , na podzim a v zimě.  Vyprávěli  jsme si o svátcích, které jsou  během roku ( Mikuláš, Vánoce, Velikonoce).

V parku se dětem moc líbilo, vyzkoušeli jsi všechny nainstalované atrakce. Děti byly spokojené a příjemně vyvětrané. V prostorech předškolního klubu pak dostali teplý čaj, který je pak příjemně zahřál.
Medový den - 10. 11. 2011

 


Dne 10. listopadu 2011 jsme se s našimi dětmi z předškolního klubu zúčastnily akce Medový den, který v KZM Říp uspořádal DDM Trend. 

Děti si mohly vyzkoušet výrobu svíček,  podívat se  jak žijí včeličky v úlu, vyzkoušet  pracovní oblečení včelaře a samozřejmě nazdobit perníčky.  To se jim líbilo nejvíce, neboť je následně mohly i zkonzumovat.

Akce se jim moc líbila a těšíme se na další. 
 

Zdravé vaření - 26. 10. 2011


Ve středu 26. října se mělo v předškolním klubu opět vařit s maminkami. Tentokrát byly na programu oblíbené palačinky.

Na naše překvapení se nikdo z matek nedostavil, i když některé slíbily, že dorazí.

Sociální asistentka Lucka nechtěla zklamat děti, které se už dlouho na tuto akci těšily a tak místo maminek pomáhaly ony - míchaly těsto a mazali marmeládu na hotové palačinky.

Děti se zapojovali do práce s velkou radostí a jejich konzumace byla tak rychlá, že  SA Lucka nestíhala smažit
... 

Vzdělávací aktivity s dětmi v předškolním klubu - 9 - 10  2011V průběhu měsíce září a října jsme s dětmi pracovaly především individuálně. Některé jsou zde nové, jiné prostředí předškolky již znají. Postupně se zde rozkoukávajím a zapojují do činnosti.

Následující fotografie zachycují na děti při modelování šnečků, při navlékání korálek, či při vybarvování pracovních listů a společné hře na flétnu. S pani asistentkou měly i dětskou diskotéku . 
Beseda s psycholožkou - 14. 9. 2011

Dne 14. září  proběhla v prostorách v Jungmannově ul . velice vydařená akce pro rodiče. Konala se beseda s pani psycholožkou Dr.Lesovou na téma “Bez peněz, ale ne bez výchovných možností" . Přítomní rodiče nejdříve pěčlivě poslouchali a pak se zapojili do debaty na dané téma. Diskutovali o výchově, sociálních návycích, o stimulaci a vhodných podnětech a pomoci dětem "zařadit se". Moc je to zajímalo a domluvili se na dalším pravidelném pokračování besed.Zdravé vaření s maminkami - 14. 9. 2011Po besedě s pani doktorkou pokračovala aktivita "zdravé vaření s maminkami" , která byla tentokrát zaměřena na ukázku přípravy zdravé svačiny - dětské jablečné výživy. Zúčastněné maminky se zapojily výtečně. Při vaření skoro nepotřebovaly pomoc  - řídily se pouze pokyny pracovnice. Následně si recept opsaly a slíbily, že ho určitě doma vyzkouší. Připravenou přesnídávku dostaly pak samozřejmě ochutnat i přítomné děti
. Budeme upřímní - moc jim nechutnala, neboť z domova nejsou zvyklé na takové "dobroty", ale věříme, že se to časem zlepší. Mohl by k tomu dopomoct i náš vzdělávací cyklus - "zdravé vaření s maminkami".Zdravé vaření s maminkami - 18. 8. 2011

Ve čtvrtek 18. srpna se sešli mladé maminky v prostorách předškolního klubu, aby se zúčastnily aktivity "zdravé vaření s maminkami". Po krátkém úvodu se pustily do práce. Příprava byla náročnější, než obvykle, neboť se připravoval celý chod - tzn. polévka i hlavní jídlo. Za asistence pracovnice však všechno proběhlo bez problémů a tak si na konci vaření děti i matky pochutnaly na výborné masovo -zeleninové polévce a guláši s těstovinou.Poznáváme Roudnici - 12. 8. 2011V pátek 12. srpna jsme se konečně, po dohodě s počasím (aby nepršelo a bylo chvilku hezky), vydaly s dětmi z předškolního klubu procházkou po městě a zahájily tak novou akci s názvem „ Poznávej Roudnici“.

Byly jsme se podívat na Kratochvílově rozhledně a  zašly jsme i na Hlásku.  Dětem se to moc líbilo a  byly spokojné. Prošly jsme se na čerstveém vzduchu a poznaly jsme místa, kam se děti běžně nedostanou.
V této akci určitě budeme pokračovat, doufáme, že ve větším obsazení, neboť u nás ve městě je ještě hodně míst, kam by se dalo podívat ...
 


 

 

Výlet do ZOO v Ústí n.L. - 1. 7. 2011


V pátek dopoledne se mladé rodiny s dětmi a dětičky z předškolního klubu připojili k výpravě klubu a společně odjeli na výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Bylo to zajímavé - většina děti ještě nikdy neviděla živé slony, žirafy, nosorožce, ... Stály a koukaly se, nespouštěly z nich oči. Moc se jim tam líbilo. Pozorně sledovaly i krmení lachtanů. Následovalo spoustu zvídavých otázek, na které museli odpovídat hlavně "pani učitelky".

Na konci na všechny čekal bufet s občerstvením - každý dostal nápoj a něco dobrého k snětku.

Děti byly nadšené a cestou domů pořád povídaly ... Budou dlouho vzpomínat.Rozloučení s předškoláčky - 1. 7. 2011V pátek ráno, ješte před odjezdem do zoologické zahrady jsme se všichni sešli v předškolním klubu, kde jsme  dívkám (chlapci nedorazili) odevzdaly na památku knížku, ve které si mohou vymalovávat, ale časem i číst zajímavý příběh o princezně Snehulce. Měly obrovskou radost.

Děvčata už od září nastoupí do 1.ročníku základní školy, nebo do přípravní třídy v Praktické škole. Budeme se s nimi opět setkávat, tentokrát však již jako s uživateli nízkoprahového klubu.
Výzkumné šetření agentury MEDIAN  - 9. 6. 2011

 


Ve čtvrtek 9. června k nám do Jungmannovy ul. zavítaly pracovnice agentury MEDIAN. Opět přišly za romskými matkami, se kterými pracujeme v rámci sociálně aktivizačních služeb.

Pokračovaly ve výzkumu, který zpracovávají na objednávku Agentury pro sociální začleňování. Tematické zaměření šetření se týkalo problematiky zaměstnanosti romských žen. Do prostor předškolního klubu na naše pozvání přišlo mnoho zájemkyň z cílové skupiny. Na některé se dokonce ani nedostalo, protože pracovnice agentury měly přesně stanovený počet  dotazovaných a zájemkyň přišlo víc.

Každá účastnice výzkumu dostala jako výraz poděkování pěkný věcný dárek od agentury MEDIAN.Divadlo Pinochio - 3. 6. 2011


 

V pátek  3. června dopoledne jsme s našimi dětmi z předškolního klubu navštívili Galerii Moderního umění v  Roudnici nad Labem. Zde byla pro nejmenší děti, v rámci  akce Galerijní den a noc, připravena divadelní hra Pinochio. Představení  2 umělců bylo velmi zajímavé.

Na dětičkách jsme viděli,  jak je to baví a že se jim to moc líbí. Smály se, tleskaly . 

Po pohádce jsme ještě vyrazili na procházku. Celou dobu si  děti vyprávěly o Pinochiovi. Budou nato dlouho vzpomínat.

Oslava Dne dětí - 2. 6. 2011


Ve čtvrtek  2. června jsme spolu s dětmi oslavili jejich svátek v předškolním klubu.

Dětičky si nejdříve v prostorách klubu zasoutěžily v různých zábavných disciplínách, pak si zatančily a nakonec  se  společně s "pani učitelkami" vybrali na návštěvu do Centra Matýsek

Zde se právě konala akce Matýskův jarmark, které se každý rok účastníme, nejenom jako návštěvníci, ale zajišťujeme i jednu aktivitu - zdobení perníčků.

Děti si mohly na jarmarku vyzkoušet výrobu papíru, svíček, navlékat korálky, připravovat  výrobky ze slaného těsta a samozřejmě nechybělo ani zdobení perníčků.  To je bavilo asi nejvíce, jelikož si je hned po dokončení mohly sníst. Na závěr dostaly sladkou odměnu a šlo se domů.

Dnešní Dětský den se všem moc líbil a už se těš
í na další "dobrodružství".


Hotdogová diskotéka - 18. 5. 2011

 
 Ve středu 18. května proběhla v předškolce „Hotdogová diskotéka“, na kterou se děti  již dlouho těšily.

 

Nejdříve všichni pomáhaly při zadělávání těsta. Pak ho nechaly kynout a  volný čas vyplnily  diskotékou  s hity od Dády Patrasové.  Po vykynutí těsta se opět vrátily k práci - pod odborným dohledem zabalily  do těsta párky.  Bylo na nich vidět, že mají obrovskou chuť pomáhat.: potíraly těsto vajíčkem, ale i myly nádobí.  Když bylo vše hotové a dobroty upečené, sedly si ke stolu a ochutnaly, co společně vyrobily.

Každý si schoval jeden "hotdog" i pro své rodiče, aby se jim mohly pochlubit, jak jsou šikovní a co už sami dokážou.
 

Pohádkové dopoledne - 12. 5. 2011


Ve čtvrtek 12. května jsme v předškolním klubu pro děti připra
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem