O nás » Aktuality z Charity Roudnice n.L. » Stalo se v dubnu 2019


Stalo se v dubnu 2019

 


19. duben  Velikonoce v azylovém domě

                    - maminky s dětmi se také pečlivě připravovaly na nadcházející Velikonoce

                      společně vyráběly různé dekorace, zdobily vajíčka a pekly velikonoční beránky

                                 


18. duben  Velikonoce v NZDM Bota

                     - velikonoční zvyky si připomněli klienti NZDM Bota - vyšli na jarní procházku, hledali

                       sladký poklad a pletli z proutí pomlázky


                     

                  
                    

  9. duben  Oslava Mezinárodního Dne Romů

                  - v NZDM Bota jsme společně s pozvanými hosty oslavili zpěvem,

                    tancem a ochutnávkou tradičních jídel - Den Romů
4. duben  Duchovní obnova na Arcibiskupství pražském vedena Maxem Kašparů

                  - 6 pracovníků charity se zúčastnilo akce organizované ADCH Praha


                   Ukliďme svět, ukliďme Česko

                   - uživatelé a pracovnice NZDM Bota se rozhodli v rámci akce uklidit prostor

                     v parku u Kratochvílovy rozhledny, sesbírali a následně vytřídili mnoho

                     pytlů odpadků

 

                    

 1. duben  Mše svatá v kapli Riegrova s O.Ludvíkem Šťastným

                  - určeno pro klienty, zaměstnance a širokou veřejnost

                   Výjezd Klientů NZDM Bota do Prahy               

                   - návštěva Matějské poutě

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem