O nás » Zřizovatel

Zřízení Farní charity Roudnice nad Labem …


Podle Stanov Farní charity Roudnice nad Labem z 20.2.2003 :

… „  FCH je zřízena pražským arcibiskupem jako samostatná právnická osoba s právní subjektivitou a je územní složkou Arcidiecézní charity Praha(dále jen ADCH).“

Farní charita Roudnice nad Labem je tedy součástí ADCH Praha, stejně jako několik desítek dalších farních charit Pražské arcidiecéze.

Role ADCH  vůči  FCH :
  • koncepční a metodické vedení FCH
  • koordinace veškerých aktivit FCH
  • jmenování a odvolávání ředitele FCH
  • schvalování předložených ekonomických záměrů FCH
  • schvalování předloženého rozpočtu FCH
  • přechod majetku, majetkových práv a závazků FCH v den zániku FCH na ADCH


Role pražského arcibiskupa ke FCH :
  • zřizuje FCH
  • vydává ustanovení, předpisy atd.týkající se hospodaření s majetkem FCH
  • rozhoduje o zániku FCH

V rámci České republiky pracuje 6 diecézních charit, 2 arcidiecézní charity a Česká katolická charita (Domovy duchovních a řeholnic). Všechny zastřešuje Charita Česká republika .
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem