Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Postní almužna » Postní almužna 2016


POSTNÍ ALMUŽNA  2016

 

V postní době se můžeme navracet k starobylé tradici – postní almužně. Již  mnoho let se pořádá v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Pomalu se zabydluje i  v České republice - letos se bude konat  již osmý ročník.

Farní charita Roudnice nad Labem se společně s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem opět zapojí do této akce. V minulém roce sbírka v naší farnosti vynesla celkem 8 400 Kč a tyto jsme rozdělili potřebným farníkům.

Princip almužny je velice jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete ukládáte do papírové pokladničky - postničky. Je mnoho možností, jak se můžete něčeho příjemného zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj pro formování dětí při společné večerní modlitbě, nebo při výuce náboženství. Můžete také připojit prosby za konkrétní nemocné, trpící, hladové, či postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíte ve své spotřebě, prospěte jiným a obohatíte sami sebe.

Postničky budou k dispozici od začátku postní doby v kostele, nebo v klášterním klubu, případně na charitě a odevzdat je můžete na velikonoční neděli 27. března 2016, nebo do konce března 2016 v sídle Farní charity Roudnice n. L. v Riegrově ul. 652. 

Po ukončení sbírky, farní charita společně s duchovním správcem farnosti rozhodnou, jakým způsobem a komu bude získaná „almužna“ přidělena.

Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních.VÝSLEDEK SBÍRKY A JEJÍ ROZDĚLENÍ

 

V průběhu měsíce dubna jsme na farní charitě sečetli obnos, který  se shromáždil v postničkách od farníků a zaměstnanců charity. Celkem se vybralo 4 571,- Kč.

Po vzájemné poradě s duchovním správcem roudnické farnosti - P.Martinem Brousilem byla tato částka předána potřebné rodině z naší farnosti, kteří v současné době prochází složitým obdobím. Pevně věříme, že jim naše "almužna" pomohla překonat těžkou situaci, ve které se nachází.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem