Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Postní almužna » Postní almužna 2014
Postní almužna 2014V postní době se mohou především věřící navrátit k starobylé postní tradici – almužně.

 

Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, odkládá na stranu během postní doby finanční obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. 

Jde o dobrovolnou sbírku jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů. Účelem je, aby si místní farnost ve spolupráci s místní Charitou společně vytipovaly lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže (tedy aby farnost a Charita „našly společnou řeč“).

 

Farní charita Roudnice nad Labem a Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem se v letošním roce rozhodly poprvé zapojit do této akce a podpořit finančně z výtěžku „Postní almužny“ konkrétní rodinu, osobu z Vašeho okolí.

 

                                          

                                VÝSLEDEK SBÍRKY A JEJÍ ROZDĚLENÍ

 

Dne 23. května se na farní charitě sečetl obnos, který  se shromáždil v postničkách, nebo ve velké postní kasičce od farníků a zaměstnanců charity. Celkem se vybralo 5 600,- Kč.


Po vzájemné poradě s duchovním správcem roudnické farnosti - P.Martinem Brousilem byla tato částka předána mladé rodině se 2 dětmi z naší farnosti, která v současné době prochází složitým obdobím. Jeden z partnerů je dlouhodobě bez práce a navíc trpí vážnými zdravotními problémy. Rodina je zadlužená a svépomocí opravuje bydlení, které není v dobrém technickém stavu. 

 

Příspěvek ze sbírky plánují použít na nákup chybějícího vybavení do svého obydlí.

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem