Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Postní almužna » Postní almužna 2017


              Postní almužna 2017

 


V postní době se navracíme k starobylé tradici – postní almužně. Již  mnoho let se pořádá v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Zabydlela se i  v České republice - letos se konala  již podeváté.       

 

 

 Farní charita Roudnice nad Labem se společně s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem opět zapojily do této akce. 

 

 Princip almužny je velice jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete ukládáte do papírové pokladničky - postničky. Je mnoho možností, jak se můžete něčeho příjemného zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj pro formování dětí při společné večerní modlitbě, nebo při výuce náboženství. Můžete také připojit prosby za konkrétní nemocné, trpící, hladové, či postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíte ve své spotřebě, prospěte jiným a obohatíte sami sebe.

 

 

Postničky byly k dispozici od začátku postní doby v kostele a odevzdat jste je mohli na velikonoční neděli 16. dubna 2017, nebo do konce dubna 2017 v sídle Farní charity Roudnice n. L. v Riegrově ul. 652, nebo u otce Martina Brousila v kostele. 


V letošním roce se vybralo ve sbírce přesně 4 000,- Kč.

Farní charita Roudnice nad Labem a Římskokatolická farnost společně děkují všem dárcům, kteří se během postní doby nejenom postili, ale mysleli i na druhé a své "odpustky" uložili do papírové postní kasičky a tu nám přinesli.

Finanční dar bude věnován potřebné rodině, nebo osobě z farnosti. Na výběru, nebo doporučení potřebných se můžeme podílet i Vy, když nám dáte tip na někoho potřebného. 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem