Co děláme » Azylový dům pro matky s dětmi » Úhrada za azylové bydlení

Výše platby za azylové ubytování Charity Roudnice n/L.

                dle Vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění

                                  výše úhrady od 1. 6. 2022


Počet osob Úhrada za noc Počet dní v měsíci
    28 dní 30 dní 31 dní
1 osoba                           150 Kč   4 200 Kč   4 500 Kč   4 650 Kč
1 osoba + 1 dítě   120 +   80 =  200 Kč   5 600 Kč   6 000 Kč   6 200 Kč
1 osoba + 2 děti   120 + 160 =  280 Kč   7 840 Kč   8 400 Kč   8 680 Kč
1 osoba + 3 děti   120 + 240 =  360 Kč 10 080 Kč  10 800 Kč 11 160 Kč
1 osoba + 4 děti   120 + 320 =  440 Kč 12 320 Kč  13 200 Kč 13 640 Kč
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem