Co děláme » Azylový dům pro matky s dětmi » Úhrada za azylové bydlení

Výše platby za azylové ubytování Charity Roudnice n/L.

                dle Vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění

                                  výše úhrady od 1. 1. 2023


Počet osob Úhrada za noc Počet dní v měsíci
    28 dní 30 dní 31 dní
1 osoba                           170 Kč   4 760 Kč   5 100 Kč   5 270 Kč
1 osoba + 1 dítě   140 +   90 =  230 Kč   6 440 Kč   6 900 Kč   7 130 Kč
1 osoba + 2 děti   140 + 180 =  320 Kč   8 960 Kč   9 600 Kč  9 920 Kč
1 osoba + 3 děti   140 + 270 =  410 Kč 11 480 Kč  12 300 Kč 12 710 Kč
1 osoba + 4 děti   140 + 360 =  500 Kč 14 000 Kč  15 000 Kč 15 500 Kč
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem