Co děláme » Pečovatelská služba » Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných služeb Charitní pečovatelské služby Roudnice.Z
ákladní činnosti při poskytování pečovatelské služby se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťují v rozsahu těchto úkonů a za uvedenou cenu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití (65 Kč / 30 min.)
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (65 Kč / 30 min.)
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (130 Kč /60 min.)
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (130 Kč / 60 min.)
  5.  

 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny (65 Kč / 30 min.)
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (65 Kč / 30 min.)
  3. pomoc při použití WC (65 Kč / 30 min.)
  4.  

 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1. dovoz nebo donáška jídla (30 Kč / úkon)
  2. pomoc při přípravě jídla a pití (65 Kč / 30 min.)
  3. příprava a podání jídla a pití (65 Kč / 30 min.)
  4.  

 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. běžný úklid a údržba domácnosti (65 Kč / 30 min.)
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (65 Kč /30  min.)
  3. donáška vody v případě poruchy (65 Kč /30  min.)
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (65 Kč /30  min.)
  5. běžné nákupy a pochůzky (65 Kč / 30 min.)
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (115 Kč / úkon, tj. celý nákup)
  7. praní a žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (70 Kč / 1 Kg)
  8. praní osobního i ložního prádla (30 Kč / 1 Kg)
  9. žehlení osobního i ložního prádla (40 Kč / 1 Kg)
  10.  

 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení dospělých k lékaři, do zaměstnání, do školského a zájmového zařízení,na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (65 Kč / 30 min.)
  2.  

 6. Základní sociální poradenství:
  1. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby (bez poplatků)
  2. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče (bez poplatků)
  3. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě (bez poplatků)
  4. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu (bez poplatků)

Osobám, uvedeným v §75, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je pečovatelská služba poskytována bez úhrady.
 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem