Co děláme » Pečovatelská služba » Úhradník zpoplatněných úkonů

Úhradník zpoplatněných úkonů pečovatelské služby

 

 

Úkony pečovatelské služby

Jednotka

Cena  za jednotku

1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU (155 Kč/ hod)

   
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (doprovod klienta po bytě, domu ...) 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 30 min. 77,50 Kč
     
2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU (155 Kč/hod)
   
Pomoc při úkonech osobní hygieny 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při použití WC 30 min. 77,50 Kč
     
3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (155 Kč/hod.)
   
Dovoz nebo donáška jídla úkon 50,00 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití 30 min. 77,50 Kč
Příprava a podání jídla a pití 30 min. 77,50 Kč
     
4. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
(155 Kč/ hod)
   
Běžný úklid a údržba domácnosti 30 min. 77,50 Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 30 min. 77,50 Kč
Donáška vody v případě poruchy 30 min. 77,50 Kč
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 30 min. 77,50 Kč
Běžné nákupy a pochůzky 30 min. 77,50 Kč
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti úkon 160,00 Kč
Praní a žehlení osobního i ložního prádla, případně jeho drobné opravy 1 kg 90,00 Kč
Praní  osobního i ložního prádla 1 kg 55,00 Kč
Žehlení osobního i ložního prádla 1 kg 35,00 Kč
     
5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (155 Kč/hod.)
   
Doprovázení dospělých k lékaři, do zaměstnání, do školského a zájmového zařízení, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 30 min. 77,50 Kč
     
6. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
   
Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby   bez poplatků
Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče   bez poplatků
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě   bez poplatků
Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu   bez poplatků

  
  
U klientů, kde rozsah služeb převyšuje 80 hod/měsíčně je cena 135 Kč/ hod.   
    
  
Platnost od 1. 1. 2023

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem