Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Seznam darců a příznivců » Rok 2008

 

 

Firmy, společnosti a jednotlivci, kteří v roce 2008 podpořili činnost naší organizace poskytnutím finančního, věcného daru nebo nepeněžního plnění ve formě služby:


Arcidiecézní charita Praha
ASTUR Straškov
GLOBUS ČR, k.s.   HM Praha Čakovice - občerstvení na Den otevřených dveří
CHEDS - Petr Vomáčka
Jablonex Group a.s.
Kraupner Pekařství Roudnice nad Labem
KUPZDE – Marek Hrdý
Lékárna u Českého lva – p.Milan Langer – vybavení lékárničky AD Masarykova
Lékárna u zámku - Aeskulap s.r.o. - vybavení lékárničky AD+PS Riegrova
Městská policie Roudnice nad Labem
MŠ Pastelka
Obec Vědomice
Opavia-LU, a.s. - Lovosice
Pekařství Polák
Policie České republiky
Rigips – Martina Říhová
Rosana, s.r.o.
Roudnické noviny
Roudnický městský rozhlas
Roudnická místní televize – p.Vancl
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Skautský oddíl střediska „Říp“
Sbor hasičů města Roudnice nad Labem

Taxmeni - country skupina
Tomgrass Band - hudební skupina
Tříkrálová sbírka 2008
Vězeňská služba ČR - Litoměřice
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy HavlovéAndrášková Jana,Balážová Michaela ,Borissová Tamara, Císař Vladimír ml., pí Černá , dobrovolníci z fary – Horská Jana, Bednář Marcel, Nedvěd František, Hrabě,Lubomír MUDr., pí Hrubá, Chudý Julius Ing. , Chudá Marcela, Chaloupková Zdenka MUDr., Chocholatá Eva MUDr. , Jelínková Lenka, Jelenová Věrka ml., Jirman Luděk, pí Justová, Kaiser Pavel, Kirschnerová Jitka Ing., Lysáček František, Lysáček Stanislav Ing., Lysáčková Marie, Macek Vlastimil, Matiová Pavlína, Matucha Štěpán Ing., Matuchová Xenie Ing., P.Miškovský Marek, Mlejnská Blažková Zuzana, dr.Můhlbach Jiří, Pavlík Jaroslav, Petrák Tomáš MUDr., Pětník Jiří, Pětníková Olga Ing., Pokorná Anna, Rousová Jitka JUDr., Szilagyi František, Šenky Josef, Šustrová Jiřina, Šťastná Dobroslava, Šťastná Martina, Vejc Jaroslav, P.Walczak Mariusz, Žiga Petr

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem