Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Seznam darců a příznivců » Rok 2020

Firmy, společnosti, organizace a jednotlivci, kteří v roce 2020 podpořili činnost naší organizace poskytnutím finančního, věcného daru nebo nepeněžního plnění ve formě služby:Arakis@Belleville, s.r.o.

Arcidiecézní charita Praha

Arcibiskupství pražské

Charita Česká republika

E-shop   www.mineralbangle.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje

Nadace Terezy Maxové dětem

Obec Mnetěš

Obec Chodouny Lounky

Potravinová banka Ústeckého kraje 

Pekařství Kraupner

Roudnický městský rozhlas

Roudnická městská televize - MIS

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem

Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem

TESCO - supermarket Roudnice n.L.

T - Technology s.r.o. 


manželé Bajerovi, manželé Beranovi, P. Brousil Martin, Douša Jiří, Hajný Jaromír,  Francová Marie, Ing. Kirschnerová Jitka, manželé Jirmanovi, manželé Korpalovi, pí Kraupnerová,  manželé Krejčovi, Krejčová Marie st., Mgr. Křečková Markéta, Kubelková Marie, Mgr. Marčaniková Jana, Ing. Lysáček Stanislav,   Dr. Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří,  P. Šťastný Ludvík, Štorová Jana, manželé Tesařovi, Topková Veronika.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem