Co děláme » Pečovatelská služba » Úhradník zpoplatněných úkonů

Úhradník zpoplatněných úkonů pečovatelské služby

 

 

Úkony pečovatelské služby

Jednotka

Cena  za jednotku

1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

   
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůce 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 30 min. 60,00 Kč
     
2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
   
Pomoc při úkonech osobní hygieny 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při použití WC 30 min. 60,00 Kč
     
3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
   
Dovoz nebo donáška jídla úkon 30,00 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití 30 min. 60,00 Kč
Příprava a podání jídla a pití 30 min. 60,00 Kč
     
4. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
   
Běžný úklid a údržba domácnosti 30 min. 60,00 Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování 30 min. 60,00 Kč
Donáška vody v případě poruchY 30 min. 60,00 Kč
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 30 min. 60,00 Kč
Běžné nákupy a pochůzky 30 min. 60,00 Kč
Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti úkon 115,00 Kč
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg 70,00 Kč
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg 70,00 Kč
     
5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
   
Doprovázení dospělých k lékaři, do zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 60 min. 120,00 Kč
Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby   bez poplatků
Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče   bez poplatků
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě   bez poplatků
Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu   bez poplatků

   
   Úhrada se stanoví dle skutečného času vynaloženého na provedeném úkonu, včetně času

   stráveného   přesunem, přejezdem k uživateli.

  
   Účtovaná sazba FCH Rce n.L. je 120 Kč/ hod., dle platné vyhlášky je max.dopor. sazba

  130 Kč/ hod.


  
Platnost od 19. 5. 2016

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem