Co děláme » Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež » Nabízíme

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Farní charity Roudnice n.L.


Změna místa působení NZDM:

S platností od 22. 10. 2014 se služba opět vrátila do objektu Jungmannova 670.



Kapacita zařízení:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • 50 dětí  (6-26 let)
          okamžitá kapacita ambulantní formy:    při práci s jednotlivcem      4

                                                                                          při práci se skupinou       50

Provozní doba:

 • Nízkoprahový klub pro mladší (6-15 let)
  • Po-Čt  12.00 – 17.00    -  během letních prázdnin   9.00 - 17.00
  •  

 • Nízkoprahový klub pro starší (15-26 let)
  • Po-Čt  16.00 - 20.00    -  během letních prázdnin    9.00 - 17.00
 

Nabízíme:

 • Nízkoprahový klub - pomoc, podporu a možnost promluvit si
  • rady a informace
  • prostor pro přípravu na školní vyučování
  • odpočinek
  • tématické besedy
  • rozvoj dovedností a schopností
  • základní sociální poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • možnost půjčování knih a časopisů
  • volnočasové aktivity :
   • sportovní aktiivity (fotbal, florbal, volejbal)
   • romská taneční skupina Benga čhaja
   • hra na hudební nástroje - bongo, flétny, kytara
   • výtvarné tvoření - arte aktivity
   • vaření a pečení
   • promítání filmů
   • deskové společenské hry
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem