Co děláme » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi » Klubík pro rodiče s dětmi„Klubík“ pro rodiče s dětmi


 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi naplno rozjely „Klubík“ pro rodiče s dětmi. 

Působíme v Roudnici n.L. v Jungmannově ul. 670 - 3.patro.Otevřeno máme 5x týdně (Po - Pá) od 7.30 do 12.00 hod.Vhodné pro děti od 2 do 7 let, které se nedostaly do přípravné třídy, nebo nechodí do mateřské školky.

Pro děti je každý den připraven zajímavý program, v rámci kterého si mohou hrát v herně.
  Pod odborným dohledem pracovníka charity se učí pracovat s papírem - tvoří a stříhají.
Děti také rádi kreslí a malují.

Velmi je baví modelování a tvoření z různých hmot - na fotce děti při výrobě sněhuláčků.
V odpoledních hodinách se 1x týdně schází děti na skupinové muzikoterapii, kde se procvičují v hře s rytmickými hudebními nástoji, která přispívá k zvyšování potřebných kompetencí  a dovedností u dětí navštěvujích tuto aktivitu.

Do Klubíku přichází pravidelně i rodiče dětí - zúčastňují se společných aktivit s dětmi - např. společná herna, společné tvoření různé aktivity určené pro matky i děti.Pro rodiče připravujeme např.  "hodiny vaření" založené na zásadách zdravé výživy, kde si pak společně maminky vyměňují recepty, radí si navzájem a pomáhají. Na dobrotách uvařených a upečených maminkami si pak pochutnají hlavně děti.
Pro rodiče organizujeme zajímavé přednášky s psycholožkou, či besedy s odborníky. Rodiče můžou využívat počítač s připojením na internet a hledat si práci, brigádu, nové bydlení apod. 


Několikrát ročně se všichni scházíme - děti a rodiče na velké akci.

Naposledy jsme se potkali v prosinci 2015 na mikulášské besídce - nejdříve vystoupily děti s kulturním programem - písničky, říkánky a hru na hudební nástroje předvedly děti z muzikoterapie.
Po jejich vystoupení přišli - čert, Mikuláš a anděl a rozdali všem dětem sladké balíčky.
 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem