Co děláme » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi » Věřejný závazek služby


POSLÁNÍ:

 

 

Poskytujeme rodinám s dětmi v těžké sociální situaci poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 

 

  • Provozní doba služby je od Po – Pá v čase od 8:00 hod do 16:00 hod.
  • Služba je poskytovaná zdarma.
  • Ambulantní forma je poskytovaná na adrese Jungmannova 670 (2. patro) v Roudnici nad Labem
  • Terénní forma je poskytována v domácnosti rodiny

 

CÍLE SLUŽBY:

 

 

  • samostatné fungování rodin v běžném životě
  • schopnost zajistit dětem podmínky pro příznivý vývoj

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

 

 

  • rodiny s dětmi do 18 let, které bydlí v Roudnici nad Labem a obcích spádové oblasti Roudnice nad Labem (rodina = dospělá osoba pečující o dítě)
  • rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace (tj. nevhodné podmínky pro bydlení, ztráta zaměstnání, nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, dluhy, problémy s hospodařením, vedením domácnosti, problémy v komunikaci s úřady, problémy se šk. docházkou a prospěchem dětí)
  • rodiny/osoby, které usilují o svěření dítěte do péče/návratu dítěte z ústavní výchovy

  

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 

 

a)   pomáháme s hospodařením, vedením domácnosti, nácvikem jednáním na úřadech a školách, přípravou na vyučování a vstupem do základních a mateřských škol, s podporou rodičů ve výchově dětí

 

b)    doprovázíme rodiče do škol, na úřady, k lékařům a do jiných služeb, poskytujeme informace o dalších službách

 

c)    předcházíme umístění nebo pomáháme při návratu dítěte z ústavní výchovy, podporujeme rozvoj rodičovských dovedností

 

d)    řešíme problémy s bydlením, nezaměstnaností, financí a vyřizováním sociálních dávek,

pomáháme při kontaktu s rodinou a informujeme o možnostech zabránění sociálního vyloučení

 

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:


Bezpečí: pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde by se uživatel cítil bezpečně a mohl nerušeně hovořit o své tíživé situaci. 

 

Diskrétnost: zařízení získává jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby; ochrana soukromí.

 

Dobrovolnost: služba je dobrovolná a uživatel může od jejího poskytování kdykoliv odstoupit.

 

Individuální přístup: hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnosti každé rodiny i jejích jednotlivých členů.

 

Respekt: pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí.

 

Rovnost: na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, či sexuální orientace.

 

Nezávislost: naše práce směřuje k tomu, aby nás rodina co nejdříve už nepotřebovala a vše potřebné zvládala bez naší pomoci sama.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem