O nás » Aktuality z farní charity » Stalo se v dubnu 2019


Stalo se v dubnu 2019


18. duben  Velikonoce v NZDM

                     - velikonoční zvyky si připomněli klienti NZDM Bota - vyšli na jarní procházku, hledali

                       sladký poklad a pletli z proutí pomlázky


                     


  9. duben  Oslava Mezinárodního Dne Romů

                  - v NZDM Bota jsme společně s pozvanými hosty oslavili zpěvem,

                    tancem a ochutnávkou tradičních jídel - Den Romů
4. duben  Duchovní obnova na Arcibiskupství pražském vedena Maxem Kašparů

                  - 6 pracovníků charity se zúčastnilo akce organizované ADCH Praha


                   Ukliďme svět, ukliďme Česko

                   - uživatelé a pracovnice NZDM Bota se rozhodli v rámci akce uklidit prostor

                     v parku u Kratochvílovy rozhledny, sesbírali a následně vytřídili mnoho

                     pytlů odpadků

 

                    

 1. duben  Mše svatá v kapli Riegrova s O.Ludvíkem Šťastným

                  - určeno pro klienty, zaměstnance a širokou veřejnost

                   Výjezd Klientů NZDM Bota do Prahy               

                   - návštěva Matějské poutě

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem