O nás » Aktuality z farní charity » Stalo se v březnu 2019


Stalo se v březnu 201921. březen  Návštěva Ekocentra a vítání jara

                     - klienti NZDM Bota zašli do Ekocentra Zvonice přivítat jaro

                     - vyzkoušeli si sázení do připraveného záhonku

21. březen  Světový den Downova syndromu a ponožkový den

                     - uživatelé NZDM Bota si tento den obuli různé ponožky na znak solidarity

                       s osobami postiženými D.S. a o této nemoci si řekli i větší podrobnosti

                          
7. březen   Slavnostní setkání kardinála Duky s koledníky tříkrálové sbírky

                    - skupinka koledníků - Zdislava, Hanička, Daniel a emeritní paní ředitelka

                      Jitka Kirschnerová se zúčastnili setkání s panem kardinálem Dukou


        
          
   
7. březen  Povídání o zubech a ústní hygieně v NZDM Bota

                    - přednášku o zubech a důležitosti péče o svůj chrup pro klienty NZDM Bota

                      připravily pracovnice klubu - předvedly také jak si správně čistit zuby, jaké

                      potraviny jsou vhodné a co naopak zubům škodí
 
                                       
                  4. březen   Mše svatá v kapli Riegrova s otcem L.Šťastným

                    - pro klienty, zaměstnance a veřejnost

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem