O nás » Aktuality z farní charity » Stalo se v lednu 2018

 

Stalo se v lednu 2018


30. leden  Superstar NZDM Bota

                    - v lednu proběhla naše klubová Superstar
24. leden  V klubu Bota soutěžíme ve skoku přes gumu

                   - do soutěže se zapojují mladší i starší uživatelé

19. leden  Světový den hygieny rukou - prakticky a s humorem v NZDM

                   - uživatele NZDM Bota si vyzkoušeli prevenci před nemocemi, která začíná

                      u mytí rukou, shlédli film o bacilech a zatancovali si se sestřičkami z nemocnice
15. leden Mše svatá s otcem Ludvíkem Šťastným

                  - určeno pro zaměstnance a klienty charity, veřejnost

 


12. leden Návštěva prezidenta ADCH otce Stanislava Góry ve farní charitě

                  - otec Stanislaw Góra - biskupský vikář pro diakonii nás navštívil po delší době

                  - potkal se se zaměstnanci na společné poradě a s vedením charity
8. leden  Sčítání výtěžku tříkrálové sbírky

                 - za přítomnosti pracovnic ekonomického odboru Města Roudnice nad Labem bylo

                   rozpečetěno všech 70 kasiček - po sečtení jejich obsahu jsme se dobrali úžasné

                   částky - 211 002 Kč - překrásný výsledek !!!
4. leden  Slavnostní požehnání koledníků otcem Martinem Brousilem

                 - dětským koledníkům slavnostně požehnal jejich náročnou cestu otec Martin

                    Brousil ještě předtím, než vyšli do ulic Roudnice a okolních obcí

1. leden  Novoroční start tříkrálové sbírky na Podřipsku

 

                  - 3 králové vyšli na horu Říp a zúčastnili se bohoslužby slova v rotundě

                    sv. Vojtěcha a Jiří - cestou potkávali poutníky a přáli jim v novém roce                      

                 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem