Dotace a granty » 2019 » Ústecký kraj - 5. dotační program

 

ÚSTECKÝ  KRAJ  

             

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého

kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora vybraných sociálních

služeb v Ústeckém kraji 2019 - 5. dotační program".  
Dotace ve výši  415 910,-  Kčbyla přidělena na úhradu osobních nákladů pracovníků

  zajišťujících provozAzylovém domě pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n.L.  

 
                                             

 

 

 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem