Dotace a granty » 2019 » Střední škola EDUCHEM, a.s.

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapěStřední škola EDUCHEM, a.sFarní charita spolupracuje se Střední školou EDUCHEM, a.s.
        
  • čerpá finanční prostředky na podporu dotovaného pracovního místa  z projektu "Snadněji do práce" - č.p. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16 068/0007095
  •  

  • poskytnutí příspěvku je spolufinancované ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fonduprostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 2. 2019  do  31. 5. 2019

název profese                                                    pomocné práce v oblasti charity

 

 
Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů 2 pracovnic, které zajišťují práci v  charitním šatníku a šicí dílně  včetně úklidu v objektu Jungmannova 670.


 
 


             

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem