Dotace a granty » 2019 » Ústecký kraj - malý dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapě

ÚSTECKÝ  KRAJ  

             
 Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program".  Celková výše dotace  104 625,-  Kčje rozdělena na sociální služby, které FCH poskytuje:

 
 Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                  42 881 Kč
 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                   27 226 Kč

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota ml.)                                              17 016  Kč

 Charitní pečovatelská služba                                                                                                17 502 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem