Dotace a granty » 2019 » Ústecký kraj - malý dotační program

 

ÚSTECKÝ  KRAJ  

             
Organizace je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program".  Celková výše dotace  104 625,-  Kčje rozdělena na sociální služby, které poskytujeme:

 
 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                42 881 Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                            27 226 Kč

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota ml.)                                      17 016  Kč

 Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                                      17 502 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem