Dotace a granty » 2018 » Ústecký kraj - malý dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapě

ÚSTECKÝ  KRAJ      

             
  
   

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje byla v roce 2017 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program"

Získali jsme dotaci v celkové výši  127 547,39 Kč .

 
 

Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                48 075,56 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                 19 077,60 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                                   38 155,20 Kč

Charitní pečovatelská služba                                                                                               22 239,03 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem