Dotace a granty » 2017 » Město Roudnice nad Labem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapě
MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM
Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice  nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

  
   V 1.kole dotačního řízení
obdržela finanční příspěvky na sociální služby v této výši :   Charitní pečovatelská služba                                                                            99 000,- Kč


   NZDM Bota  (cílová skupina 6-15 let)                                                           109 000,- Kč 

 

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                             220 000,- Kč

 

   Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa                       299 000 - Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních a provozních nákladů.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem