Dotace a granty » 2016 » Ústecký kraj - velký dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon/fax: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: http://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
DIČ:CZ62769111

> Kde nás najdete na mapě

                                                                                                         
                                                                                                       


ÚSTECKÝ  KRAJ                                                                                                          
 
 
Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2016 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.
     
             Celková výše dotace  5 436 900,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.  (PS)                                          779 500,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                    1 355 100,- Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa             1 609 000,- Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.     1 693 300,- Kč


           

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem