Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Postní almužna » Postní almužna 2015             

Postní almužna 2015V postní době se opět můžeme především my věřící navrátit k starobylé tradici –  postní almužně. Obdobné akce se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Letos se v České republice koná již sedmý ročník.

Farní charita Roudnice nad Labem a Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem se v letošním roce rozhodly opět zapojit do této akce, která měla v minulém roce pěknou odezvu. Z vybraných prostředků jsme pomohli mladé rodině s vybavením domácnosti, na které sama neměla dost financí.

Princip almužny je velice jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vkládáte do papírové pokladničky, tzv. postničky a tu na konci postního období přinesete do farní charity. Je mnoho možností, jak se můžete něčeho, pro vás příjemného, zříci ve prospěch druhých: například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, facebooku, nákupu luxusních nebo jiných věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné.

Papírovou pokladničku si můžete vyzvednout od středy 18. března a přinést nejpozději do konce dubna do sídla Farní charity Roudnice n.L. v Riegrově ul.652. 

Do sbírky můžete přispět nějenom svoji „almužnou“, ale také doporučením, radou, komu by se získaná almužna mohla věnovat. Mnoho duchovní síly a radosti pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

 
 VÝSLEDEK SBÍRKY A JEJÍ ROZDĚLENÍ

 

V průběhu měsíce května jsme na farní charitě sečetli obnos, který  se shromáždil v postničkách, nebo ve velké postní kasičce od farníků a zaměstnanců charity. Celkem se vybralo 8 400,- Kč, což je víc než v předchozím roce (2014 - 5 600 Kč). 


Po vzájemné poradě s duchovním správcem roudnické farnosti - P.Martinem Brousilem a jáhnem Jiří Zemanem byla tato částka předána 2 potřebným farníkům z naší farnosti, kteří v současné době prochází složitým obdobím. Pevně věříme, že jim naše "almužna" pomohla překonat těžkou situaci, ve které se nacházeli.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem