Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Seznam darců a příznivců » Rok 2006

Organizace, nadace, společnosti, firmy a jednotlivci, kteří v roce 2006 podpořili naši činnost:

ARAKIS & BELLEVILLE, s.r.o.
Arcidiecézní charita Praha
Britská mezinárodní škola
Bianca
Horizonty, Brno
Kongregace sester Sv. rodiny ze Švýcarska
Krajský úřad Ústeckého kraje
Kadeřnictví T. Zahálka
Maltézská pomoc, o.p.s
Město Roudnice nad Labem
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
NROS
Procházka s.r.o.
Rada vlády pro záležitosti Romské komunity
redakce Deníku Litoměřicko
Roudnická televize RTV
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
SOU Neklanova ul. Roudnice nad Labem
Úřad práce Litoměřice
Úřad práce Roudnice n.L
VITANA a.s.

p. Austová, Ing. Bratský, Pavel Bobek, Milada Dragošová, Iveta Demeterová, Petr Jančařík, Ing. Jiří Krejčí , Vladimír Krejza, Y. Kašíková, Ing. Miroslav Koloc, Z. Kubínek, Ing. Kubínková, Luboš Kunrt, Jiří Heller, H. Martínková, P. M. Miškovský , K. Nováková, Jana Pelešková, Martina Pastorová, Jiří Pětník, Julie Procházková, Jiří Roll, Rýdlová Romana, p. Tichý, J. Šeba, Luděk Jirman , Tamara Borissová, Věra Jelenová , p. Slunečková, Adéla Svobodová, Dagmar Šírová, Dobroslava Šťastná, J. Šustrová , P. Šimeček.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem