Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Seznam darců a příznivců » Rok 2013

Firmy, společnosti, organizace a jednotlivci, kteří v roce 2013 podpořili činnost naší organizace poskytnutím finančního, věcného daru nebo nepeněžního plnění ve formě služby:
Arakis@Belleville, s.r.o.

Arcidiecézní charita Praha

Emco, spol. s.r.o.

Gymnázium Roudnice nad Labem

Charita Česká republika

Klub matek Horní Beřkovice

Kulturní zařízení města Roudnice nad Labem

Litoměřický deník

Ovocnářství - Petrásek

Potravinová banka Ústeckého kraje 

Pekařství u Poláků

Pekařství Kraupner

Radio Proglas - Studio Kristián v Praze Dejvicích

Regionálnitelevize.cz - Ústecký kraj (oblast Litoměřicko)

Roudnický městský rozhlas

Roudnická městská televize - MIS

Římskokatolická farnost Budyně n.Ohří

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem

Saxofonový kvartet ZUŠ v čele s Mgr.Kyzlíkem

Skautský oddíl střediska Říp Roudnice nad Labem

Second hand Beruška v Libochovicích


Borissová Tamara, P. Brousil Martin, Císař Vladimír ml., Císař Vladimír st., Černá Jana, Hajný Jaromír,  Hejnic Vladan, Chmelíková Marie, MUDr. Chaloupková Zdenka, Janda Vladimír, Jelínková Lenka, Ing. Kirschnerová Jitka, pí Kraupnerová, Ing. Krejčí Jiří,  Mgr. Krejčová Eva, E. Krpatová, Lidiaková Ivana, Ing. Lysáček Stanislav,  Dr. Petrák Tomáš, Pětníkovi: Jiří, Martin, Jakub, Tereza, Vojtěch, Ing. Olga Pětníková,  Ing. Pohořalá Karolína, pí Poláková,  Rališová  Renáta, Špačková Jaroslava, Špačková Pavla, P. Šťastný Ludvík, Šustrová Jiřina, P.Uličný Mikuláš, Bc. Vinařová Pavlína


 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem