Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Seznam darců a příznivců » Rok 2011

Firmy, společnosti, organizace a jednotlivci, kteří v roce 2011 podpořili činnost naší organizace poskytnutím finančního, věcného daru nebo nepeněžního plnění ve formě služby:


Arakis@Belleville, s.r.o.

Arcidiecézní charita Praha

Česká federace potravinových bank - pobočka Praha

Galerie moderního umění v Roudnici n.L.

Gymnázium Roudnice nad Labem

Lesní školka Vědomice

Městská knihovna E.Špindlera v Roudnici n.L.

Městský úřad v Roudnici nad Labem - sociální odbor

Pekařství u Poláků

Pekařství Kraupner

Rosana

Roudnické noviny

Roudnický městský rozhlas

Roudnická městská televize - MIS

Skautský oddíl Říp

Borissová Tamara, Černá Jana, Černá Lucie Mgr., Doušovi,  Grygar Jakub, Hajný Jaromír,  p.Chovanec, Jirman Luděk, Kirschnerová Jitka Ing., P.Kočí Karel,  Králová Blanka, pí Kraupnerová,  Kolocová Olga, Mgr.. Lapihusková Kateřina, Lysáček Stanislav Ing., Pěkařová Aurelie PhDr., Ing. Pelichovský, Pětník Jiří,  Pětník Martin, Pětník Jakub, Pokorný Tomáš, pí Poláková,  pí Rámešová, Srpová Ivana, pí Šitancová, Svobodová Ivana, Ing., Škranc Libor Ing., Šustrová Jiřina, Tůmová Milena, P.Uličný Mikuláš, Vancl Petr

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem