Co děláme » Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi » Nabízíme

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiZměna místa působení SAS:


S platností od 22. 10. 2014 se služba opět vrátila do objektu Jungmannova 670.

 • ambulatní forma služby :    

          Klub pro rodiče s dětmi (Klubík) - Jungamnnova 670, Roudnice nad Labem

             otevřeno   5x týdně     Po -    7.30 - 12.00 hod.

 

         - ambulance funguje i mimo tuto dobu, podle potřeb uživatelů služby v době
                                      
Po - Pá  7.30 - 16.00  hod.

           okamžitá kapacita ambulantní formy:   při práci s jednotlivcem   4

                                                                                          při práci se skupinou     20/4

                                                                               

 • terénní forma služby :
               přímo v domácnostech rodin z cílové skupiny, žijících v Roudnici nad Labem a spádové
               oblasti
na úřadech, či jiných institucích

                       

         návštěvy rodin - Po - Pá  12.00 - 16.00  hod.

           okamžitá kapacita terénní formy:   při práci s jednotlivcem   3

                                                                                  při práci se skupinou     24/3

           - do terénu docházíme i mimo stanovenou dobu, podle potřeb uživatelů službyNabízíme:                                                               
                      
 • Skupinová práce s dětmi a rodiči v rámci  Klubu
 •  

 • Individuální práce s dětmi v domácím prostředí
  • rozvoj jazyka a matematicko- logického myšlení
  • upevňování základních hygien.a sociál. návyků
  • smysluplné trávení volného času
  • rozvoj dovedností a schopností
  • doučování v domácím prostředí za aktivní účasti rodiče
  • podpora při komunikaci se školským zařízením
  •  

 • Práce s rodiči dětí
  • pomoc při plánování rodinného rozpočtu
  • pomoc s chodem domácnosti
  • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách
  • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících  začleňování osob
  • poskytnutí informací o možnosti využívání sociálních dávek
  • finanční poradenství
  • poradenství v oblasti bydlení
  • poradenství v oblasti zaměstnanosti

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem